Index / Bedrijf / Wat Is Gross Spread Ratio?

Share This Post

Bedrijf

Wat Is Gross Spread Ratio?

Gross spread verhouding kijkt naar de verspreiding van belang tussen lenen en uitlenen. Banken maken geld door te lenen op korte termijn geld van spaarders en vervolgens met behulp van deze fondsen om langlopende leningen aan bedrijven, consumenten e

Advertisement

Gross spread verhouding kijkt naar de verspreiding van belang tussen lenen en uitlenen. Banken maken geld door te lenen op korte termijn geld van spaarders en vervolgens met behulp van deze fondsen om langlopende leningen aan bedrijven, consumenten en huiseigenaren te maken. Een manier om de bruto winstmarges van de banken te analyseren is te kijken naar het verschil tussen de lening tarieven en deposito's. Verder, door middel van ratio-analyse, kunt u de bruto-spread verhouding gebruiken om de winstgevendheid, de liquiditeit en de hefboomwerking van een bank te bepalen.

Verspreiding

De spread is het verschil tussen de gefinancierde inkomsten als percentage van het verdienen van activa zoals leningen en de waarde van de fondsen als een percentage van de gemiddelde betaling van fondsen zoals depositaris accounts. Typisch, een hogere spread wijst op een hogere winstmarge voor de bank. Hoewel je een toekomstige trends kan meten door middel van ratio-analyse, kun je niet voorspellen van toekomstige variaties. Er bestaat niet zoiets als een instrument dat de toekomstige deposito's bij een bank kunnen voorspellen.

Verhouding

De verhouding kan u vertellen het percentage van de totale inkomsten van de bank vóór belastingen. De verhouding kan u ook een idee van de omzet van de vereiste om inkomsten te genereren activa en de terugkerende nettowinst behaald door de bank ten opzichte van de activa. Echter, je moet alle financiële en niet-financiële activa en verplichtingen van de bank te overwegen om nauwkeurig analyseren van de winstgevendheid van de bank.

deposito's

Banken hebben aanzienlijke regels en voorschriften met betrekking tot deposito's bij hun instellingen te volgen. Banken hebben een fiduciaire plicht om geld gestort op rekeningen beschikbaar voor de terugtrekking te maken. Dit geldt ook voor de openbaarmaking van het fonds beschikbaarheid van het beleid van de bank, betaalde rente op certificaten van rekeningen en schulden.

Rente

Banken geld lenen fondsen en het opladen van een rentevoet. Door het lenen van geld op een bepaalde rente, banken bloot te stellen aan het renterisico als gevolg van veranderende marktomstandigheden. Veranderingen in de marktrente kan grote invloed hebben op het winstpotentieel van een bank. Door het veranderen van de netto rente-inkomsten, andere rentebaten en bedrijfskosten, kan een bank helpen bij het controleren de winst. Een verandering in de marktrente kan ook de waarde van de activa en passiva van de bank beïnvloeden. Het bruto spread verhouding analyseert deposito's, de rente, de rente op leningen en lenen om de winstgevendheid en effectiviteit van de bank te beoordelen.

Share This Post