Index / Onderwijs / Wat is de betekenis van Tenet?

Share This Post

Onderwijs

Wat is de betekenis van Tenet?

"Tenet" komt van het Latijnse woord, "tenere," betekenis "te houden." Het verwijst naar een advies, principe, geloof of doctrine die wordt gehouden om waar door een persoon of groep. Het wordt algemeen gebruikt in verband met

Advertisement"Tenet" komt van het Latijnse woord, "tenere," betekenis "te houden." Het verwijst naar een advies, principe, geloof of doctrine die wordt gehouden om waar door een persoon of groep. Het wordt algemeen gebruikt in verband met religie, politiek en filosofie.

Fundamenteel principe

In een geloofssysteem of politieke of filosofische theorie, een stelling is een principe dat als gezaghebbend wordt aanvaard. Het is een van de principes waarop een geloof of theorie is gebaseerd. Bijvoorbeeld, een van de grondbeginselen van existentialistische filosofie aldus Jean-Paul Sartre is, "De mens is niets anders dan wat hij van zichzelf maakt."

Godsdienst

In de religie, kan een stelling een centrale geloof of doctrine dat is uitgeroepen tot ware zonder wetenschappelijk bewijs te zijn. Bijvoorbeeld, een van de leerstellingen van het christendom is dat Jezus werd geboren uit een maagdelijke moeder, terwijl een van de belangrijkste principe van het hindoeïsme is dat iemands huidige geboorte is het gevolg van iemands daden uit het verleden in vorige levens.

Kernwaarde

In een politiek systeem of de overheid, of zelfs een bedrijf of organisatie, een stelling is een kernwaarde. Bijvoorbeeld, de vrijheid van meningsuiting is een leerstuk van de Amerikaanse democratie, terwijl de belofte van top-kwaliteit van de klantenservice is een leerstuk van veel bedrijven.

persoonlijke Principes

Een individu kan zijn of haar eigen principes, zoals altijd op zoek naar de zonnige kant van de dingen of nooit te laat voor afspraken te bezitten.

Gebruik in Sports

Het woord "principe" wordt ook gebruikt in de sportwereld. "Houd je ogen op de bal" en "altijd gaan voor de zeker out" zijn baseball leerstellingen, terwijl "houd je hoofd omhoog" en "hit de open man" worden gebruikt in basketbal.

Share This Post