Index / Huis / Wat is de betekenis van Floor Plan symbolen?

Share This Post

Huis

Wat is de betekenis van Floor Plan symbolen?

Kijkend naar een plattegrond voor de eerste keer kan worden als de ontmoeting met de alfabet van een vreemde taal. Hoewel sommige aspecten van het gebouw zijn te herkennen, anderen zijn volkomen onbegrijpelijk, afgeschilderd als geheimzinnige archite

Advertisement



Kijkend naar een plattegrond voor de eerste keer kan worden als de ontmoeting met de alfabet van een vreemde taal. Hoewel sommige aspecten van het gebouw zijn te herkennen, anderen zijn volkomen onbegrijpelijk, afgeschilderd als geheimzinnige architectonische symbolen die geen betekenis voor de niet-ingewijden hebben. Gelukkig zijn de meeste van dergelijke symbolen leerde snel en gemakkelijk daarna herkend, zodat u elke plattegrond die je tegenkomt in de toekomst te lezen.

Ramen en deuren Symbolen

De symbolen voor ramen en deuren in plattegronden zijn meestal gewoon een bovenaanzicht van het artikel in kwestie, meestal in een open positie. Deuren hebben vaak een boog gemaakt tussen de open rand en de grendel, waaruit blijkt hoe het zou sluiten. Bifold of vouwdeuren worden afgeschilderd als een gebroken zig-zag over de opening. Ramen zijn gescheiden van de wand van dwarslijnen en kunnen dunner dan de wand of uit meerdere lijnen, afhankelijk van het raam.

elektrische Symbolen

De conventionele afbeeldingen van elektrische armaturen dragen geen gelijkenis met de werkelijke item en zijn puur symbolisch. Een kleine cirkel doorsneden door twee parallelle lijnen is een stopcontact, terwijl een cirkel gelegd over een X is een plafond licht en een T opknoping van een cirkel is een thermostaat. Floor verkooppunten worden weergegeven als een punt binnen een cirkel, met telefoon outlets als een punt in een driehoek en televisie verkooppunten als een lijn snijden door middel van een driehoek. De letter S is een schakelaar, tenzij het in een vierkant, waarbij vertegenwoordigt een rookmelder.

Loodgieters Symbolen

De architectonische symbolen voor sanitair en de bijbehorende apparaten hebben de neiging om makkelijker voor het ongeoefende oog te interpreteren zijn. Een buis wordt weergegeven als een lijn met een letter snijdt om de inhoud te tonen. G betekent gas, CW en HW zijn koud en warm water, S leidt naar het riool en D is een drain. Warm en koud water kan ook worden weergegeven als onregelmatig stippellijnen. Toiletten en baden zijn gemakkelijk te herkennen, op zoek net als de echte ding vanuit een vogelperspectief. Boilers zijn meestal afgebeeld als grote cirkels, terwijl douches zijn een nog groter plein met een X over het midden, die de helling van de vloer in de richting van de afvoer.

informatieve Symbolen

De meeste plattegronden zoals extra symbolen die niet staan ​​voor fysieke componenten, maar verschillende stukjes informatie. Een aantal rijdend op een lijn met pijlen aan beide uiteinden geeft de afmetingen van een bepaald deel van de muur; een pijl, een cirkel en de letter N in combinatie tonen richting noord. De omvang van het plan kan worden gegeven in een sleutel uit afwisselende zwarte en witte rechthoeken, met een lengte markeringen op elk kruispunt. Grote plannen die meerdere pagina's doorlopen worden gescheiden door middel van cirkels met een horizontale lijn en twee getallen in zich: het bovenste getal is dat van het ontbrekende deel en het onderste deel is de naam van de tekening waarin het voorkomt.

Share This Post