Index / Onderwijs / Verschil tussen de dichtheid & Mass

Share This Post

Onderwijs

Verschil tussen de dichtheid & Mass

Massa en dichtheid worden twee veelgebruikte fysische eigenschappen van objecten in de natuurkunde die erg op elkaar lijken en delen een nauwe wiskundige relatie. Massa en dichtheid moet niet verward worden met het gewicht. Massa Massa is een maat vo

Advertisement

Massa en dichtheid worden twee veelgebruikte fysische eigenschappen van objecten in de natuurkunde die erg op elkaar lijken en delen een nauwe wiskundige relatie. Massa en dichtheid moet niet verward worden met het gewicht.

Massa

Massa is een maat voor hoeveel materie er binnen een object, meestal gegeven in grammen. Massa wordt niet beïnvloed door de zwaartekracht, dus een bepaald object zou dezelfde massa op aarde als in de ruimte.

Dichtheid

De dichtheid is de hoeveelheid massa per object per een zekere omvang. Water heeft een dichtheid van 1 gram per kubieke centimeter.

Formule

De wiskundige relatie tussen massa en dichtheid wordt vaak gegeven door de formule: Dichtheid = Massa / Volume. Dit kan worden herschreven Mass = dichtheid x Volume.

Gewicht

Het gewicht is de kracht van de zwaartekracht die inwerkt op de massa van een object. Aangezien zwaartekracht voorwerpen geen gewicht.

Matter Staten

Materie kan komen in vloeibare, vaste of gasvormige vorm. Materie staat heeft vaak een grote invloed op de dichtheid, zoals gassen meestal veel minder dicht dan vloeistoffen of vaste stoffen zijn.

Share This Post