Index / wettelijk / Redenen voor eervol ontslag

Share This Post

wettelijk

Redenen voor eervol ontslag

Kwijting is het proces waarbij individuen, zowel officieren en alle ander personeel, permanent verlaat het leger. Velen verwarren de term "lozing" met "pensioen" (zie referentie 1). Personen die met pensioen zijn gegaan hebben hun acti

AdvertisementKwijting is het proces waarbij individuen, zowel officieren en alle ander personeel, permanent verlaat het leger. Velen verwarren de term "lozing" met "pensioen" (zie referentie 1). Personen die met pensioen zijn gegaan hebben hun actieve dienst gestaakt, maar ze nog steeds in de gepensioneerde reserve, van waaruit ze op elk gewenst moment terug naar actieve dienst kan worden genoemd blijven. Ontladen individuen verlaten de militairen voor een goede, zodat ze nooit zal worden in de gepensioneerde reserve of opgeroepen terug voor actieve dienst.

eervol ontslag

Beide officieren en aangeworven personeel worden beoordeeld door hun hogere gerangschikte leiders op een schaal die gaat in stappen van kwaad tot uitstekend. Eervol ontslag is voor degenen die een goede of uitstekende militaire ranking hebben gekregen en die de normale normen van de plicht en de prestaties hebben afgerond (zie referentie 2). In het algemeen is het eervol ontslag award gegeven aan degenen die hoger zijn dan de eisen van hun militaire carrière, en als ze voldoende dienst hebben bereikt die zij ontvangen een pensioen op hun vertrek uit de strijdkrachten (zie referentie 5). Ze worden meestal gegeven een plaquette of certificaat om hun dienst te herdenken.

Vermindering van Force

Een van de meest voorkomende redenen waarom een ​​persoon kan het leger te verlaten is een vermindering van kracht of RIF (zie referentie 2). Een RIF treedt op wanneer de militaire schalen terug de aanwezigheid van de strijdkrachten in een gebied. Soldaten die een ranking van goed of uitstekend ontvangen een eervol ontslag wanneer dit gebeurt, en dit betekent dat zij eervol hun missie hebt voltooid. Soldaten met elk ranking die kleiner is dan een goede krijgen een algemene kwijting.

Psychische of fysieke Onvermogen

Psychische of lichamelijke beperking kan leiden tot eervol ontslag van een persoon (zie referentie 1). Bijvoorbeeld kan een persoon ernstig letsel te ontvangen, het verlies van een ledemaat. Dit resulteert meestal in een eervol ontslag, die de persoon van de plicht ontslaat. Een voorbeeld van een psychologisch trauma zou de ontwikkeling van een ernstige vorm van Post-Traumatic Stress Disorder, waarin een persoon kan worden geplaagd door terugkerende gedachten van gewelddadige of recente gevechten zijn.

Act of Clemency

In zeldzame gevallen kan een militair lid eervol worden afgevoerd als een daad van barmhartigheid (zie referentie 1). Handelingen van clementie worden gegeven aan personen die reeds hun militaire taken met een gemiddelde of slechte kwaliteit hebben afgerond. Als de persoon vertoont voorbeeldige acties in zijn post-combat leven, dan kan hij eervol ontslag te ontvangen. Een persoon ontvangt dit meestal door het indienen van een verzoek om een ​​raad van militaire officieren, die beslissen of ontlading van een persoon moet worden gewijzigd in eerbare (zie Referenties 3 & 4).

Share This Post