Index / wettelijk / Hoe tot ontbinding van een Corporation Oplossen in Canada

Share This Post

wettelijk

Hoe tot ontbinding van een Corporation Oplossen in Canada

Corporate ontbinding in Canada is het proces dat ervoor zorgt dat een bedrijf niet meer bestaan. Het proces van ontbinding wordt geregeld door de Canada Business Corporations Act, en een bedrijf zal worden beschouwd ontbonden op de op het Certificaat

AdvertisementCorporate ontbinding in Canada is het proces dat ervoor zorgt dat een bedrijf niet meer bestaan. Het proces van ontbinding wordt geregeld door de Canada Business Corporations Act, en een bedrijf zal worden beschouwd ontbonden op de op het Certificaat van Ontbinding uitgegeven door bedrijven Canada vastgestelde datum. Merk op dat er een apart proces als de corporatie is failliet of insolvent. Voor oplosmiddel bedrijven, zijn er drie categorie├źn waarin toe te passen voor ontbinding.

Wat je nodig hebt

passende vormen

Als het bedrijf geen aandelen heeft uitgegeven, maken een resolutie door alle bestuurders van het bedrijf dat de ontbinding toestemming ondertekend en een Form 17 indienen bij Corporations Canada: Artikelen van ontbinding. Na goedkeuring zal Corporations Canada een Certificate of ontbinding te geven.

Als de corporatie heeft aandelen, maar geen activa of passiva, krijgen een speciaal besluit van de aandeelhouders (bijvoorbeeld een twee-derde meerderheid van stemmen) aan de ontbinding te keuren. Merk op dat er speciale stemrechten verbonden aan alle klassen van aandelen voor dit type van de stemming kan zijn. Indienen bij Corporations Canada een formulier 17: De artikelen van ontbinding. Na goedkeuring zal Corporations Canada een Certificate of ontbinding te geven.

Als de corporatie heeft aandelen en onderhoudt een of meer activa of passiva, kan een bestuurder of aandeelhouder te allen tijde voorstellen ontbinding. Een speciaal besluit van de aandeelhouders vereist zal zijn om de ontbinding te keuren. Na goedkeuring voorleggen aan Corporations Canada een Form 19: Statement of Intent op te lossen. Als het wordt goedgekeurd, zal Corporations Canada een Certificate of Intent op te lossen te geven. Het bedrijf moet dan liquideren haar activa en passiva, en staken alle andere zakelijke activiteiten. Het bedrijf moet ook in kennis van zijn voornemen om eventuele schuldeisers en een provincie waarin zij uitgeoefend zaken op te lossen. Ten slotte moet de corporatie haar resterende woning aan de aandeelhouders te verdelen. De corporatie bestanden vervolgens een Form 20: Verklaring van Intrekking van Intent op te lossen. Er is een $ 50 kosten. De artikelen van de Ontbinding: eenmaal ingetrokken, moet de corporatie een Form 17 tot Corporations Canada in te dienen. Na goedkeuring zal Corporations Canada een Certificate of ontbinding te geven.

Share This Post