Index / Bedrijf / Hoe Copyright beïnvloedt de Business

Share This Post

Bedrijf

Hoe Copyright beïnvloedt de Business

Auteursrecht is een onderdeel van een categorie van de rechtsbescherming genoemd intellectuele eigendomsrechten die gericht is om ideeën te beschermen. Copyright verleent een aantal rechten op de maker van een artistiek werk voor de voortplanting en

Advertisement



Auteursrecht is een onderdeel van een categorie van de rechtsbescherming genoemd intellectuele eigendomsrechten die gericht is om ideeën te beschermen. Copyright verleent een aantal rechten op de maker van een artistiek werk voor de voortplanting en geldelijk gewin door anderen te beperken. Auteursrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten zijn bedoeld als stimulans en beloning om ideeën te ontwikkelen.

Copyright

Auteursrecht is een wettelijke titel die aan de maker van een artistieke, literaire, muzikale, theatrale, architectonische of soortgelijk werk. Het auteursrecht is automatisch, maar het registreren van een werk met de Copyright Office zorgt voor een extra laag van wettelijke bescherming. De houder van het auteursrecht heeft het exclusieve recht om te reproduceren, te verspreiden, te bevorderen, aan te passen en te verkopen het werk. In de VS, een auteursrecht is geldig voor het leven van de maker plus 50 jaar.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten te beschermen ideeën, of ze hebben een industriële toepassing (patenten), een marketing-doeleinden (merken) of zijn artistieke in de natuur (copyright). Het principe van intellectuele eigendomsrechten is afkomstig van de theorie dat een van de belangrijkste functies van een regering is om prive-eigendom te beschermen. Intellectuele eigendomsrechten zijn bedoeld om de economische en sociale ontwikkeling in een samenleving te bevorderen door de bescherming van de producten van bepaalde soorten werk op dezelfde manier dat de overheid beschermt fysieke eigenschap.

voordelen

Het punt van de intellectuele eigendomsrechten is voor het bedrijfsleven, onderzoek en ontwikkeling te bevorderen door ervoor te zorgen makers dat hun inspanningen zullen worden beloond met een exclusief recht dat anderen verbiedt het kopiëren en oneerlijk profiteren van hun werk. De VS heeft een aantal van de sterkste intellectueel eigendomsrecht bescherming in de wereld.

Werken met copyrightmateriaal

De voordelen van het auteursrecht mag niet duidelijk zijn wanneer een bedrijf wil auteursrechtelijk beschermd materiaal het niet eigen gebruik. In dergelijke omstandigheden kan het auteursrecht lijken legaal omslachtig, duur en onnodig (te werken met dergelijk materiaal, moet een bedrijf entiteit een vergunning van de rechthebbende, die duur kan zijn krijgen). Economen en beleidsmakers hebben debatteren over de vraag of de intellectuele eigendom ontwikkeling kan stunt in sommige situaties, maar de algemene consensus is dat het helpt meer dan het pijn doet.

Debat

Sommigen beweren dat strikte handhaving van intellectuele eigendomsrechten daadwerkelijk kan schaden business development door het plaatsen van onnodige beperkingen op hoe mensen kunnen gebruiken en verbeteren op andermans ideeën. De open-source-beweging - die pleit voor gratis gebruik van digitale materialen, met name op het internet en andere communicatie-technologie - is een voorstander van deze positie. Echter, de meeste economen, juristen en beleidsmakers voorstander strikte handhaving van een manier om de winst van de maker te beschermen, met het argument dat de bescherming uiteindelijk zorgt voor meer geld voor investeringen en dus meer prikkels voor bedrijven en particulieren om het ontwikkelen van ideeën voort te zetten.

Share This Post