Index / Bedrijf / Het schrijven van een Internal Control Report

Share This Post

Bedrijf

Het schrijven van een Internal Control Report

Interne controle reviews bieden beheer met zekerheid over de effectiviteit van hun controle-omgevingen. De beoordelingen kunnen worden uitgevoerd door interne of externe accountants, maar worden ook ingevuld door Quality Assurance personeel of zelfs

AdvertisementInterne controle reviews bieden beheer met zekerheid over de effectiviteit van hun controle-omgevingen. De beoordelingen kunnen worden uitgevoerd door interne of externe accountants, maar worden ook ingevuld door Quality Assurance personeel of zelfs afdeling management. Interne controle evaluaties wordt onder andere stappen voor: het identificeren van de omvang van de projecten; het testen van interne controles door middel van steekproeven, interviews, walk-throughs en observaties; documenteren van tests en de resultaten ervan in een gestandaardiseerde werkdocumenten; en het rapporteren van resultaten.

Managementsamenvatting

Bereid een één tot twee pagina's samenvatting van de interne controle herziening dat de informatie in de volgende stappen omvat. Senior en executive managers zullen de samenvatting gebruiken om de controle problemen geïdentificeerd en de plannen van het management om deze problemen op te lossen te begrijpen.

Geef een korte beschrijving van het gebied beoordeeld, met inbegrip van relevante figuren als bedrijf of afdeling grootte, winst of kosten nummers en personeel. De beschrijving zal nuttig zijn om de lezers die niet bekend zijn met de details van het gebied beoordeeld zijn.

Gebruik de memo aan het management voorbereid, bij de planning van de evaluatie, om het doel van de interne controle herziening samen te vatten, met inbegrip van alle functies, gebieden of verantwoordelijkheden buiten scope van het project.

Geef een samenvatting van de tekortkomingen in de interne controle vastgesteld, met inbegrip van een indicatie van de ernst van elk probleem is, en geef in het kort hoe het management van plan is om de tekortkomingen op te lossen. Een interne controle zwakte kan een gebrek aan geld accounts of een mislukking om adequaat te verzekeren van een kluis of kluis met elkaar te verzoenen zijn.

Omvatten een advies van hoog niveau en / of conclusie over de interne controle-omgeving, zoals vereist door het Instituut van Internal Auditors, een internationale beroepsvereniging erkend als de wereldleider in audit opleiding, certificering, technische begeleiding en onderzoek. (Zie referenties) meningen en conclusies zijn afgeleid van de evaluatie van de uitkomst van de interne controle herziening en het bepalen van de effectiviteit van de controle-omgeving's.

Ondertekent en dateert het rapport. Ofwel de senior reviewer en / of hun manager moet het controleverslag interne ondertekenen.

Onder meer een lijst van mensen te kopiëren op het rapport en eventuele beperkingen op de distributie of het gebruik van het rapport. Afdelingsbeheer, moet relevant senior en executive management worden opgenomen in de distributielijst. Distributie beperkingen kunnen ontstaan ​​als fraude of gevoelige juridische zaken worden geïdentificeerd tijdens de beoordeling.

Gedetailleerde bevindingen, aanbevelingen en corrigerende actieplannen

Geef een samenvatting van elk controle zwakte geïdentificeerd met behulp van feiten en statistische overzichten van de testgegevens om de relevantie van de zwakte te tonen. Beoordeel elke zwakte afhankelijk van de ernst en de lijst zwaktes van de meest ernstige tot het minst.

Onder meer een aanbeveling voor het corrigeren van de controle zwakte indien nodig per bedrijf praktijk of door het management gevraagd. Zorg voor voldoende detail dat een lezer duidelijk kan begrijpen welke stappen te nemen om het probleem op te lossen.

Onder andere corrigerende maatregelen van het management in het controleverslag interne indien nodig per bedrijf praktijk of door het management gevraagd. Met inbegrip van betrokkenheid corrigerende maatregelen documenten van het management om te veranderen en ook maakt nauwkeurige follow-up over de uitvoering van corrigerende maatregelen.

Een specifieke datum voor de corrigerende uitvoeringsplan en de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de actie om verantwoording af te leggen.

Share This Post